Tekvando

Tekvando
Oynandığı Olimpiyatlar:

2000

Açıklama:

Taekwondo (okunuş: Tekvando), çıplak el ve ayakla yapılan, Kore kökenli bir uzak doğu savunma sanatı ve sporudur. Yaklaşık 600'lü yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden ayrı iki sistem olan "Ayak Sistemi" ile "Yumruk metotu" zamanla bir araya getirilerek Taekwondo ortaya çıkmıştır. Taekwondo kelimesi, Korece Tae, Kwon ve Do kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tae, "tekme" veya "ayakla yapılan vuruş"; kwon, "yumruk" veya "elle yapılan vuruş"; do ise, "iyilik, doğruluk, fazilete giden yol" anlamına gelmektedir.

Tarihçe:

Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden KORE’ nin Milli sporu olup, bu ülkede doğmuş, gelişmiş ve zamanla Dünya’ya yayılmıştır. Geçmişi 13 Asır öncelerine dayanmaktadır. Nitekim o çağlarda KORE’de yaşayan insanlar doğaya, vahşi hayvanlara ve haydutlara karşı kendilerini savunmak için tamamiyle ayak tekniklerini içeren bir savunma sistemi geliştirmişlerdir. Bu arada 600’lü yıllarda KORE Yarımadası 3 Krallığa bölünmüş ve bu krallıkların en küçüğü olan SİLLA Krallığının genç asilleri ve savaşçıları kullandıkları çeşitli savaş silahlarının yanısıra yukarıdaki el ve ayak tekniklerini geliştirerek bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle silahsız savaş çalışmalarına da önem verip kendilerini düşmanlara karşı daha güçlü duruma getirmişlerdir. İşte bu insanlar el ve ayakla yaptıkları savunma tekniklerini, zamanla sistemleştirerek adına Taek-Kyon demişlerdir. Böylece de Taekwondo’ nun ilk temelleri oluşmuştur. Taekwondo 20. Yüzyıla gelene kadar geçirmiş olduğu evrimler sonucunda bu günkü şekline dönüşmüş, 1905 yılında da bir yarışma sporu olarak kabul edilmiştir. Nihayet 1966 yılında Uluslararası Taekwondo Federasyonu kurulmuştur. 208 ülke bu Federasyona üye olup, bu gün Taekwondo milyonlarca insanın yaptığı bir spor dalı haline gelmiştir

Saha Ölçüleri:

Müsabaka yapılacak yer, metrik sistem ile 10x10metrekarelik müsabaka alanını karşılayacak ve alanda rahatsızlık verici herhangi bir yansıma (renk karmaşası) olmayacaktır. Müsabaka alanı elastik malzeme (Minder) ile kaplanacaktır. Müsabaka alanı; gerekli durumlarda zeminden 0.5m-0.6m yükseğe kurulabilir. Sınır çizgisinin dış tarafı müsabıkların güvenliği açısından 30 dereceden daha az eğimli olacaktır.Müsabaka Alanı 10x10 metre olmalı, güvenliğin sağlanması için Sınır Çizgisinden 1-2 metre genişlikte dış alan olmalıdır. Buna göre; bir müsabaka alanı 12x12 metre veya 14x14 metre olacaktır.Müsabaka minderi yüzeyindeki renk düzenlemesi rahatsız edici yansıma yapacak veya müsabık ya da seyircilerin görme yeteneklerini yoracak şekilde olmamalıdır. Bununla birlikte, renk düzenlemesi müsabıkların ekipmanları, giyimleri ve müsabaka yüzeyi ile uyumlu olmalıdır.